Komu je služba určena                      

Bezplatná poradna mezi paragrafy

Primárně všem občanům v nepříznivé sociální situaci z regionu Českokrumlovska, Kaplicka a Trhosvinenska (obce na území okresů/ORP Český Krumlov, Kaplice a Trhové Sviny). Na poradnu se ale mohou obracet i lidé z ostatních regionů Jihočeského kraje, jestliže nemohou využít obdobnou službu v blízkosti svého bydliště. 

Nepříznivá sociální situace:

  • situace, kdy si lidé z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, krizové sociální situace, sociálně znevýhodňujícího prostředí nebo z jiných závažných důvodů, nemohou uspokojit životní potřeby a nemohou řešit vzniklou situaci. Jedná se např. o lidi pobírající sociální dávky, nezaměstnané, lidi ve finanční tísni, s dluhy, osoby se zdravotním postižením, ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi,...)

Cílová skupina: lidé, kteří se dostali do tíživé životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami ani s podporou rodiny či známých.

Cílovou skupinou nejsou: právnické osoby (neziskové organizace, spolky, společenství vlastníků), subjekty, jejichž cílem je vytvářet zisk. 

Služba není také určena lidem, kteří požadují:
- komerční služby (např. daňové,  investiční)
- odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců
- sociální péči nebo stanovení sociálních dávek

Poskytovatel může odmítnout poskytnout službu, pokud:
- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na splnění okruhu cílové skupiny služby - v daném případě sociální pracovník uvede důvod odmítnutí a současně zájemci o službu doporučí vhodnější službu, a to s ohledem na požadavky zájemce.
- nemá dostatečnou kapacitu
- osoba žádá o poskytnutí sociální služby a poskytovatel mu vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností
- služba bude odmítnuta osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek, které jsou fyzicky nebo verbálně agresivní, či osobě, která potřebuje tlumočníka a dostaví se bez něj.  

 

Naše služby

 

 

Jak služba funguje

 

Kontakty poradny

 

 

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz