Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: spotřebitelská problematika, finanční gramotnost, exekuce dluhy

 Odpovědi 41 - 50 z celkem 293
Strana:    ««  «  2  3  4  5  6  7  8  »  »» 
Dotaz z 19.08.2021 11:39
Dobrý den,prosím vás jak je to s dluhem 15 letého syna u banky,musím já jako rodič platit za jeho chyby?Dluh vznikl v necelých 16 letech,banka mu omylem připsala na účel peníze,které vybral a utratil.Děkuji za odpověď.
Odpověď z 19.08.2021 14:01
Dobrý den,

co se dětských dluhů týče, dovoluji si Vás informovat o následujícím. Za dluhy dítěte, které přesahují jmění nezletilého, ručí rodiče (zákonný zástupce). Z Vašeho dotazu mi není zřejmé, zda byl dětský účet zřízen na žádost nezletilého či zákonného zástupce. Proto bych Vás ráda informovala o tom, že za předpokladu, že se bude jednat o dluh vzniklý na základě právního jednání, ke kterému dal zákonný zástupce svůj souhlas a dítě způsobí nějakou škodu, pak za tento dluh bude plně odpovědný rodič. Za ostatní dluhy, je nezletilý zodpovědný jen do výše svého jmění. Závěrem si dovoluji sdělit, že jakožto rodiče maté vůči svému nezletilému dítěti rodičovskou odpovědnost.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 10.08.2021 13:11
Dobrý den, v květnu 2021 jsem si u firmy Dobre Elektro.cz zakoupil kombinaci varná deska+trouba. Posléze přítelkyně zjistila, že dodaná trouba neodpovídá té objednané. Já osobně nepeču, protože neumím, a tak jsem si rozdílu v troubách nemohl všimnout. Dodaná trouba má jiné parametry, než ta objednaná, a je také asi o 3000Kč levnější. Firmu jsem žádal o nápravu, ale nevypadá, že by měli zájem problém vyřešit. Nevím, jak mám dále postupovat. Děkuji za odpověď, s pozdravem J .Vlasák /josefvlasak@hotmail.com/
Odpověď z 16.08.2021 10:35
Dobrý den, pane Vlasáku,

na základě Vašeho dotazu, si Vás dovoluji informovat o tom, že můžete u prodávajícího uplatnit reklamaci pro zaslání zboží neodpovídajícího uzavřené smlouvě. V případě reklamace zaslaného zboží, se jedná se o postup dle § 2161 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V tomto případě budete uplatňovat reklamaci z důvodu, že bylo dodáno jiné zboží, než které bylo objednáno. Prodávající je následně povinen tuto vadu odstranit - zboží vyměnit za nový kus, který by již odpovídal objednávce. Pokud by toto nebylo možné, máte právo odstoupit od smlouvy.

Pro bližší informace se na poradnu můžete obrátit prostřednictvím telefonu 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 nebo i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz či osobně na některé z našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 02.08.2021 08:33
Dobrý den prosila bych poradi jestli máme možnost uspět s reklamací dodání uhlí pro bytovou jednotku.Každý rok bereme kolem 200metráku a v loni už když to dovezli tak jsem říkala že je to málo.V lednu jsem to spočítala podle počítadla na kotli a už chybělo 32 metráku ,ale mně nevěřili, v unoru jsme museli obědnat další fury,a to už chybělo 40 metr.Já ten papír co jsem to psala jsem vyhodila ,nevím jestli si domovnice počítadla vyfotila ale letošní rok je ještě na počítačí kotle. Dá se proti tomu bránit?? Děkuji Vám za jokoukoliv odpověd s pozdravem M. Krátká
Odpověď z 02.08.2021 14:55
Dobrý den paní Krátká,
uhlí je spotřební zboží a jako takové ho můžete u prodejce reklamovat.
Reklamaci dodaného paliva je žádoucí oznámit ihned po jeho dodání, v takovém případě, se totiž nacházíte jakožto kupující ve výhodnější důkazní pozici, neboť dle občanského zákoníku platí, že uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Ideální je prokázání odborným, nejlépe znaleckým posudkem. Prodejce paliva po prokazatelně uplatněné reklamaci spotřebitelem je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne uplatnění a rovněž prokazatelně vyrozumět spotřebitele o způsobu jejího vyřízení.

Dle zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Nevydá-li prodávající toto potvrzení spotřebiteli, hrozí mu pokuta za správní delikt až do výše 3 000 000,- Kč.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 14.07.2021 11:35
Dobrý den, objednala jsem si podložky pod zidle 29.6.2021 za 430Kč a do dnešního dne 14.7.2021 mně nebyly doručeny. Na email neodpovídá a telefon nezvedá. Co mám dělat, děkuji.
Odpověď z 19.07.2021 12:08
Dobrý den,

bohužel mi není z vašeho dotazu zřejmé jakým způsobem jste si objednala předmětné podložky pod židle, jakým způsobem jste za zboží zaplatila a jaké jsou obchodní podmínky prodávajícího. Ve vašem případě co můžete nyní dělat, vám tady nemůžu prostřednictvím webové poradny odpovědět, neboť mi nejsou známy bližší informace týkající se nákupu zboží. Využijete prosím telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 nebo 380 727 600. Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu: pravni.poradenstvi@krumlov.cz, kde můžete Váš případ blíže specifikovat nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).

Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 02.03.2021 17:55
Pokud jsem byl soudem odsouzen k zaplacení za soudní posudekvýše způsobené škody a nemám finanční hotovost v takové výši, mohu žádat o splátkový kalendář
Odpověď z 03.03.2021 09:27
Dobrý den,
jestliže Vám uložil soud povinnost uhradit soudní poplatek popř. náklady soudního řízení a vy se nacházíte v situaci, která Vám neumožňuje jednorázovou úhradu finanční částky můžete soud požádat o splátkový kalendář, kde uvedete důvody žádosti o splátkový kalendář a taky vaše sociální a majetkové poměry.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 24.02.2021 16:12
Zdravím.
Může telefonní operátor vyhlásit neplatnost mých peněz, když je neprovolám do určené doby?
Odpověď z 25.02.2021 15:21
Dobrý den,

většina mobilních operátorů má ve svých obchodních podmínkách napsanou možnost nechat zákazníkům kredit nebo ve stanovených případech ho nechat propadnout. Kdy dle stanoviska Českého telekomunikačního úřadu je možnost propadnutí kreditu některých zákazníků v souladu se zákonem. Tato možnost ale musí být ve smluvních podmínkách dostatečně jasně uvedena. Zákazníci musí být ve smluvních podmínkách mobilních operátorů jasně a srozumitelně upozorněni, že následkem nevyužití zaplaceného kreditu a nedobití nového kreditu ve stanoveném období je propadnutí zbývajícího kreditu.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 19.02.2021 17:32
Dobrý den, na stránkách www.lunzo.cz jsem objednal dvě herní konzole.
Jedna je zcela nefunkční ( nebyla nikdy použita, protože byla nefunkční již dodána) a u druhé není český návod.
Internetové stránky vykazují všechny známky klasického e-shopu, pouze na závěr objednávky je v potvrzení všeobecných smluvních podmínek uvedeno že se jedná o zprostředkovatele. Stránky tedy nejsou e-shop, ale pouze galerie, která je zprostredkovatelem různých firem hlavně z Číny. Na stránkách se ovšem o tom nikde nezmiňují pouze v VSP.
Podstata je, že mi firma Lunzo nechce reklamaci uznat s tím, že za kvalitu výrobků neodpovídá, což je uvedeno v VSP.
Chtěl bych poprosit o vysvětlení , zda je tento postoj legální a kdo tedy za kvalitu výrobků nese zodpovědnost.
Děkuji Hnátek Tomáš
Odpověď z 22.02.2021 09:58
Dobrý den,
na základě Vámi uvedených informací se jedná e-shop který je pouze zprostředkovatelem. Jestliže jste byl již při nákupu zboží ve VSP inormován, že se jedná pouze o zprostředkovatele a že nejde o klasický e-shop, ale jen o zprostředkovatelskou činnost, jedná se o legální postup, kdy kupní smlouva bude uzavřena s podnikatelem z jiné země, v tomto případě tedy z Číny, kdy ve vašem případě nelze spoléhat na úspěšné uplatnění práv vyplývajících z českého právního řádu. Pokud jde tedy o reklamaci vad či odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, musíte to uplatnit vůči skutečnému prodejci, nikoli vůči zprostředkovateli.

V případě, že by jste nebyl předem upozorněn, že se jedná o zprostředkovatele a internetové stránky působily napřed jako běžný e-shop a až při uplatnění Vašich práv jakožto spotřebitele se E-shop odvolával na to, že uzavírání kupních smluv pouze zprostředkovává lze hovořit o klamavé obchodní praktice, a také by mohl být daný provozovatel webu pojímán při uplatnění práv jako prodejce, nikoli jen zprostředkovatel.

V případě potřeby se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci.


Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 17.02.2021 12:06
dobrý den,reklamoval jsem pokažený telefon.prodejna ho zaslala pro vyjádření oprávnění.přišlo mi že reklamace se neuznává.dpmluvil jsem se telefonicky s prodejcem na opravě na mé náklady.po třech týdnech na můj dotaz mi napsali že jim nebyl stále doručen.co a jak mám dělat po třiceti dnech pokud se neozvou a jaké mám nároky.děkuji
Odpověď z 17.02.2021 13:28
Dobrý den,

dle platné právní úpravy dochází k uplatnění reklamace v okamžiku kdy Váš dopis dorazí prodávajícímu a ten bude mít možnost se s jeho obsahem seznámit. Od této chvíle je možné počítat lhůtu pro uplatnění reklamace. Reklamace se považuje za vyřízenou, i okamžiku kdy vás prodávající či servis informují, že je reklamace vyřízena a jakým způsobem se tak stalo, nejpozději 30. den od uplatnění reklamace a současně musí být zboží prodávajícímu. Na základě Vámi uvedených informací byla vaše reklamace - která byla zamítnuta, vyřízena řádně a včas.
Co se týče doručení zboží, je potřeba aby jste si ověřil u svého dodavatele, zda jim bylo zboží řádně doručeno. Ohledně lhůty ve věci opravy záleží na domluvě a na tom, jak jste se s prodávajícím domluvili. Předpokládám že jste se již s prodávajícím domluvili na výše úplaty za opravu, termín opravy a čas nutný pro opravu.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová


Dotaz z 04.02.2021 16:26
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,v roce 2015 jsem vstoupila do insolvence,kterou jsem ukončila v prosinci 2020.Jeden z exekutorů do insolvence nevstoupil,ale má pohledávku zajištěnou nemovitostí,může tuto nemovitost po ukončení insolvence prodat,nebo se měl přihlásit do insolvence se zajištěnou pohledávkou,Děkuji
Odpověď z 05.02.2021 09:18
Dobrý den,

z Vašeho sdělení mi bohužel není zřejmé, zda se jedná o dluh vzniklý před insolvencí ani zda předmětná exekuce byla zahájena dříve, než nastaly účinky zahájení insolvenčního řízení. Dololuji si proto informovat, že v průběhu insolvenčního řízení nelze exekuci provádět pouze po dobu, kdy probíhá oddlužení povinného splátkovým kalendářem. Co se tedy Vašeho dotazu týče ohledně možnosti prodeje nemovitosti po skončení insolvence je zde rozhodující jakým způsobem bylo insolvenční řízení skončeno.
Pro bližší informace týkající se Vašeho dotazu proto využijte možnosti telefonické konzultace na čísle: 774.110.124 nebo 380.727.600 či se na poradnu můžete obrátit i na e-mailu: pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobočky-provozni-doba-30/).

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 02.02.2021 14:41
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat. Pracuji ve zdravotnictví a příspěvek za práci v době covidu 30.000kč .Tuto částku mi exekutor pokrátil je možné mi tuto odměnu od státu zabavit.Děkuji za odpověď
Odpověď z 03.02.2021 09:13
Dobrý den,

výše uvedený příspěvek za práci v době covidu Vám soudní exekutor může zabavit, neboť se nejedná o zákonem nezabavitelné sociální dávky které nelze exekvovat.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová

Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz