REALIZOVANÉ PROJEKTY ICOS

Přehled zahrnuje pouze výběr významných projektů ICOS, neobsahuje tak projekty, které financují základní chod našich služeb. Úplný přehled projektů, získaných dotací, grantů či darů je vždy uváděn ve výročních zprávách. Většina služeb a projektů ICOS je financována vícezdrojově, v tomto přehledu uvádíme pouze hlavní zdroje financování "nadstavbových" projektů.

Název projektu:         Podpora rodin a seniorů na území MAS Blanský les - Netolicko
Období realizace: 1/2023 - 12/2025
Rozpočet

4,3 mil. Kč (předpokládaný rozpočet - pouze partner projektu - ICOS)

Financováno: Podpořeno z prostředků Evropské unie v rámci programu OPZ+                            
Více informací:

více zde

Název projektu:         Podpora rodin a dětí v ohrožení v rámci širšího projektu MAS Pomalší: Živá komunita Pomalší
Období realizace: 1/2023 - 12/2025
Rozpočet

1,876 mil. Kč (předpokládaný rozpočet - pouze partner projektu - ICOS)

Financováno: Podpořeno z prostředků Evropské unie v rámci programu OPZ+                            
Více informací:

více zde

Název projektu:         Bezplatné spotřebitelské poradenství 
Období realizace: 1/2023 - 12/2023
Rozpočet 428.000 Kč (předpokládaný rozpočet)
Financováno: Podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR                        
Více informací: více zde

Název projektu:         Pomáháme společně a efektivně. A k tomu nám pomáhají i digitální nástroje
Období realizace: 9/20202- 7/2023
Rozpočet

102.465 Kč (max. uznatelné celkové náklady)

Financováno: Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.                                
Více informací: více zde

Název projektu:         Rozšíření služeb Bezplatné právní poradny na Kaplicku
Období realizace: 2/2020 - 12/2022                                                                            
Rozpočet

579.867,5 Kč (max. uznatelné celkové náklady)

Financováno: Projekt je podpořen z prostředků OPZ                                 
Více informací: více zde

Název projektu:         Podpora rodin a dětí v ohrožení - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
Období realizace: 1/2020 - 6/2022
Rozpočet

2.256.625 Kč (projektová dotace)

Financováno: Podpořeno v  rámci realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V"                             
Více informací:

více zde

Název projektu:         Bezplatné spotřebitelské poradenství 
Období realizace: 1/2022 - 12/2022
Rozpočet

401.000 Kč (předpokládaný rozpočet)

Financováno: Podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
Více informací: více zde

Název projektu:         Bezplatné spotřebitelské poradenství 
Období realizace: 1/2021 - 12/2021
Rozpočet

425.00 Kč (předpokládaný rozpočet)

Financováno: Podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
Více informací: více zde

Název projektu:         Bezplatné spotřebitelské poradenství 
Období realizace: 1/2020 - 12/2020
Rozpočet

395.00 Kč

Financováno: Podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
Více informací: více zde

Název projektu:         Rozšíření služeb Bezplatné právní poradny na Trhosvinensku
Období realizace: 4/2018 - 3/2021
Rozpočet

476.462,5 Kč (max. uznatelné celkové náklady)

Financováno: Projekt je podpořen z prostředků OPZ                                 
Více informací: více zde

 

 

Název projektu:         Bezplatné spotřebitelské poradenství 
Období realizace: 1/2019 - 12/2019
Rozpočet

392.321 Kč (předpokládaný rozpočet)

Financováno: Projekt je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Více informací: více zde

 

 

 

Název projektu:         Rodinné centrum Krumlík 
Období realizace: 9/2018 - 8/2020
Rozpočet

1.641.600 Kč (max. uznatelné celkové náklady)

Financováno: Projekt je podpořen z prostředků OPZ                                 
Více informací: více zde

 

 


Název projektu:         Podpora rodin a dětí v ohrožení - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
Období realizace: 1/2017 - 12/2018
Rozpočet

1.500.000 Kč (max. předpokládaný rozpočet)

Financováno: Podpořeno v  rámci realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV"                             
Více informací:

více zde

 


 

Název projektu:         Bezplatné spotřebitelské poradenství 
Období realizace: 1/2018 - 12/2018
Rozpočet

337.830 Kč (předpokládaný rozpočet)

Financováno: Projekt je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Více informací: více zde

 

Název projektu:         Bezplatné spotřebitelské poradenství 
Období realizace: 1/2017 - 12/2017
Rozpočet

337.830 Kč (předpokládaný rozpočet)

Financováno: Projekt je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Více informací: více zde

 

 

 

Název projektu:         Podpora rodin a dětí v ohrožení
Období realizace: 4/2017 - 3/2020
Rozpočet

6.768.687,90 Kč (max. předpokládaný rozpočet)

Financováno: Projekt je podpořen z prostředků OPZ.                              
Více informací:

více zde

 

 

Název projektu:         Rodinné centrum Krumlík 
Období realizace: 9/2016 - 8/2018
Rozpočet

1.669.956 Kč (max. uznatelné celkové náklady)

Financováno: Projekt je podpořen z prostředků OPZ                                 
Více informací: více zde

 

 

Název projektu:         Bezplatné spotřebitelské poradenství 
Období realizace: 1/2016 - 12/2016
Rozpočet

261.000,- (realizační rozpočet)

Financováno: Projekt je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Více informací: více zde

 

 

Název projektu:        SPOLU - Podpora rodin a dětí v ohrožení na Českokrumlovsku       
Období realizace: 04/2015 - 03/2016
Rozpočet: 1.178.940,- (realizační rozpočet)
Financováno: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 
Více informací: zde

 

 

 

Název projektu:        I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat       
Období realizace: 11/2013 - 6/2015
Rozpočet: 2.926.317,- (realizační rozpočet)
Financováno: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Více informací: zde

Název projektu:         Bezplatné spotřebitelské poradenství 
Období realizace: 1/2015 - 12/2015
Rozpočet

334.798,- (realizační rozpočet)

Financováno: Projekt je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Více informací: více zde

Název projektu:                Šance se zapojit
Období realizace:      XI. 2013 - XII. 2014
Rozpočet: 556.280,- (realizační rozpočet)
Financováno: Financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Spolufinancováno Kontem Bariéry Nadace Charty 77.
Více informací: zde                                  

Název projektu:         Rodinné centrum Český Krumlov
Období realizace: 1/2011 - 12/2013
Rozpočet

6.572.432,44

Financováno: Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Více informací: zde

Název projektu:         Bezplatné spotřebitelské poradenství 
Období realizace: 1/2014 - 12/2014
Rozpočet

289.135,- (realizační rozpočet)

Financováno: Projekt je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Více informací: více zde

Název projektu:         Podpora rodin a dětí v ohrožení
Období realizace: 1/2014 - 12/2014
Rozpočet

758.872 (realizační rozpočet)

Financováno: Projekt je podpořen MPSV ČR, městem Český Krumlov, Nadací Agrofert, Jihočeským krajem ad.
Více informací: zde

Název projektu:        Probační program "Právo pro každý den" v devíti regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina   
Období realizace: 3/2010 - 2/2013
Rozpočet: 4.046.308,-  (realizační rozpočet)
Financováno: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Více informací: zde

 

 

Název projektu:        Máte právo na svá práva 
Období realizace: VII. 2009 – VI. 2010
Rozpočet: 66.778 EUR
Financováno: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS
Více informací: zde

 

 

 

Název projektu:        Pilotní realizace probačního programu "Právo pro každý den" v regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina   
Období realizace: VI. 2007 - VI. 2008 a VII. 2008 - V. 2009
Rozpočet: 23 600 EUR a 33 867 EUR
Financováno: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS
Více informací: zde

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz